Grundritning

En grundritning att använda då du skall bygga din lekstuga.
lekstuga_grundritning