Stomritning

En stomritning att använda då du skall bygga din lekstuga.

lekstuga_stomritning